diet-tomatoes

Ulike Typer

Det finnes ulike typer og forskjellige alvorlighetsgrader av spiseforstyrrelser.

De tre hovedtypene av spiseforstyrrelser er:

  • Anorexia nervosa
  • Bulimia nervosa
  • Uspesifikke spiseforstyrrelser

 

Felles for disse er at de har en intens frykt for fedme, og at de føler seg tykkere enn de i virkeligheten er. Spiseforstyrrelser dreier seg om mer enn streben etter idealkroppen. Ved anoreksi tar tanker om mat og kalorier over det meste av tanker og følelser, mens ved bulimi er det sentrale mangel på kontroll over følelser og matinntak.

Spiseforstyrrelser er lidelser med biologiske, psykologiske og sosiale aspekter, som hyppigst utvikles hos kvinner mellom 12 og 25 år. Men det er viktig å understreke at de også forekommer før puberteten, hos eldre kvinner og hos gutter og menn i samme aldersgrupper. Ofte, men ikke alltid, starter sykdommen som et planlagt (ikke alltid velbegrunnet) slankeforsøk, som utvikles til tvang eller besettelse. I løpet av kort tid inntrer endringer i spisevaner, aktivitetsmønster, konsentrasjon og andre psykologiske funksjoner. Tilstandene preges av store individuelle variasjoner, både mellom ulike personer og hos den enkelte over tid.

(Kilde: Børresen R.: Om kultur, kropp og kommunikasjon. Undervisnings- og veiledningsmateriale for grunnskolen og den v.g.skolen. Helsedepartmentet.1999)