Food-

Generelt om idrett og spiseforstyrrelser

Visse forhold i idretten synes å disponere for eller medvirke til at enkelte utvikler spiseforstyrrelser.

Forskning har vist at det er en overhyppighet av spiseforstyrrelser blant kvinnelige eliteutøvere sammenlignet med ikke-konkurranseaktive kvinner (Sundgot-Borgen og Torstveit 2004). I idretter der lav fettprosent eller kroppsvekt er sentralt finner vi flere med forstyrret spiseatferd sammenliknet med idretter hvor vekt og tynnhet er mindre sentralt.

Spiseforstyrrelser betyr å ha et forstyrret forhold til mat, kropp, vekt, følelser og relasjoner.

Som idrettsutøver bør du ha et bevisst forhold både til hva du spiser og til kroppen din, men hvor går grensen til at forholdet til mat, kropp og vekt blir sykelig?

Overgangen mellom det som er «normalt» og det som er «sykelig» er ofte flytende. Disse sidene fokuserer på det idrettsspesifikke ved spiseforstyrrelser. Her kan du finne relevant informasjon om du er utøver, trener, forelder eller andre. Vi snakker om «jenteidrett», men vi ønsker å poengtere at mye av informasjonen vel så gjerne gjelder gutter.