Delmal-prosjekter

Prioriterte tiltak

Med mål om å fremme en sunnere idrett skal vi i perioden 2016-2020 prioritere følgende tiltak rettet mot de ulike målgruppene:

1. Omlegging til kjønnsnøytral profil
2. Kompetanseheving trenere og foreldre
3. Oppfølging av juniorlandslag i de fire eieridrettene
4. Samarbeid med ski- og toppidrettsgymnas
5. Sunn jenteidrett camp
6. Spis Smart foredrag i klubber

 

Les mer om Sunn Idretts arbeid i våre årsrapporter:

sunn-jenteidrett-2015-arsrapport

sunn_jenteidrett_2014_arsrapport

5ars-rapport-sj-2013

sunn_jenteidrett_2013_arsrapport

sunn-jenteidrett-2012-arsrapport