Forebygge spiseforstyrrelser i idretten: Hva kan treneren gjøre?

Forfatter: Kristin Lundanes Jonvik, Fagansvarlig ernæring

Mange trenere opplever at de har for liten kunnskap om hva de kan si og gjøre for utøvere som enten har eller viser tidlige tegn på spiseforstyrrelser. Les våre råd her.

Spiseforstyrrelser betyr å ha et vanskelig eller forstyrret forhold til egen kropp, vekt, mat og følelser. Idrettsutøvere er en risikogruppe med tanke på å utvikle spiseforstyrrelser. Særlig gjelder dette utøvere i idretter der vekt og tynnhet blir ansett som viktig, slik som i utholdenhetsidretter, vektklasseidretter og estetiske idretter.

Treneren – en rollemodell

Treneren spiller en nøkkelrolle for å fange opp utøveres forstyrrede forhold til kropp og mat, og kan være en viktig støttespiller for utøvere som har det vanskelig. Det er viktig å være oppmerksom på at treneren blir sett opp til som en rollemodell, og at utøverne oftere tar til seg det treneren gjør enn det som blir sagt. Det kan slå negativt ut hos utøvere som har forstyrret forhold til kropp og mat, hvis treneren kommer med negative kommentarer rundt egen kropp eller spiser lite til fellesmåltider.


Faktorer som øker risikoen for spiseforstyrrelser

Man skal ta på alvor det presset unge utøvere opplever fra omgivelsene, både i den fysiske verden og i sosiale medier. «Generasjon prestasjon» har blitt et begrep for unge utøvere som skal levere på det meste. Utøvere trenger trygghet fra trenere som kan formidle at de faktisk er bra nok som de er.

Det er særlig tre faktorer som ser ut til å øke risikoen for spiseforstyrrelser:

Overgangen fra ung utøver til senior
Som trener bør du være oppmerksom på både de fysiske og psykiske endringer det å komme i puberteten medfører. I denne tiden er spesielt mange jenter sårbare.

Slanking
Unge utøvere skal ikke oppfordres til å slanke seg. Hvis de selv har et sterkt ønske om å endre kroppssammensetning så kan du hjelpe dem å komme i kontakt med fagperson som for eksempel en ernæringsfysiolog.

Skadeavbrekk eller sykdom
Lengre perioder der utøveren ikke får trent som ønsket og planlagt, kan skape usikkerhet relatert til energiinntak og energiforbruk.

Slik kan trenere bidra til å forebygge spiseforstyrrelser

Mange trenere opplever at de har for liten kunnskap om hva de selv kan gjøre. Derfor har vi laget en liste over hva treneren kan gjøre med tanke på forebygging av spiseforstyrrelser.

  • Skaffe deg tilstrekkelig kunnskap om prestasjonsernæring. Et godt sted å begynne er vår side om idrettsernæring. Hold en åpen dialog om viktigheten av kosthold og det å holde seg skadefri for å optimalisere utviklingen.
  • Fokuser på mestring og utvikling over tid, og ansvarliggjør utøverne i mål- og treningsprosess.
  • Se på helhetssituasjonen til utøverne og sørge for at det er en god balanse i deres hverdag mellom trening, skole, familie og venner. Ikke vær redd for å påpeke at totalbelastningen ser ut til å være for stor.
  • Ha øyne og øre åpne for hvordan utøverne har det, både fysisk og psykisk.
  • Unngå kommentarer om vekt og kropp, både positive og negative. Fokuser på prestasjonsfaktorer som ikke handler om vekt.

 

Har du sett denne? Informasjonsbrosjyre til trenere

I tillegg ber vi alle trenere være ekstra oppmerksomme på tidlige tegn for spiseforstyrrelser. Det kan for eksempel være utøvere som:

  • Har fysiske tegn som vekttap, hyppige og uforklarlige skader eller er unormalt sliten på trening.
  • Har forandret atferd som overdreven trening, humørsvingninger, søvnvansker eller veier seg ofte.
  • Har overdrevet fokus på å spise sunt, spiser mindre eller lavkalori-mat, vil ikke spise sammen med andre, godtar ikke måltider som ikke er planlagt eller endres.

Hva skal treneren gjøre når man er bekymret?

Det er viktig at du som voksen tar signalene på alvor og inviter til samtale med utøveren. Det er verre å bli oversett enn å bli konfrontert. Det viktigste er å være en trygg støttespiller og ikke ta på deg behandlerrollen. Benektelse fra utøveren er vanlig og er et symptom i seg selv. Du bør formidle din bekymring og hva du tenker kan være neste skritt (for eksempel at du tar kontakt med en fagperson).

Hvis utøveren godtar involvering, kontakt foreldre og helsepersonell. Dersom utøveren ikke ønsker involvering av andre, rådfør deg anonymt med helsesøster/helsepersonell eller ta kontakt med Sunn Idrett.

Sunn Idrett telefonen (48 15 44 44) er åpen alle hverdager mellom 10:00 og 15:00 for spørsmål og bekymringer vedrørende utøvere. Alternativt kan man sende mail til bekymret@sunnidrett.no.

Ta også en titt i vår informasjonsbrosjyre «Bekymringssamtalen» her.

Referanser

Joy et al. 2016 update on eating disorders in athletes: A comprehensive narrative review with a focus
on clinical assessment and management. Br J Sports Med. 2016 Feb;50(3):154-62.